Avatud koolitused

Avatud koolitused on kõigile praegustele ja tulevastele MTÜ-de juhatuste liikmetele mõeldud õppimisvõimalused. MTÜ juhi koolituskalendris on lai valik veebikoolitusi, kus võid rahulikult töökohal või kodus teed rüübates osaleda, kuid aegajalt pakume ka Tallinnas ja teistes suuremates Eesti linnades toimuvaid kontaktkoolitusi, kus on kasulik kolleegidega õpitu üle arutleda.

Oleme koolitused kavandanud nii, et iga juhatuse liige saaks teha oma huvidest ja vajadustest lähtuvad valikud ning koostada oma personaalse koolituskava. Kui tunnete, et tahaks kogu juhatuse tööle anda uue hoo ning ei tea, millistest koolitustest peaks alustama, aitame analüüsida MTÜ hetkeseisu, juhatuse koolitusvajadusi ning seada iga juhatuse liikme isiklikud arengu- ja õpieesmärgid.

Siit leiad prinditava koolituskalendri kogu aastaks 2023.

Juhatuse Kompetentsikeskus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Meie kindel soov on soodustada MTÜ juhtimise kujunemist väärtuslikuks karjäärivalikuks ning pakkuda tuge selleks eriliseks tööks vajalike teadmiste ja oskuste kujundamisel.

Koolituskalender

05.04.2023 MTÜ juhatuse liikme esindusõigus ja selle piiramine

4 h

Veebis

19.04.2023 MTÜ ja maksud

4 h

Veebis

03.05.2023 Lepingute sõlmimine

4 h

Veebis

17.05.2023 Milline on loll MTÜ juhatuse liige ja kuidas sellist tiitlit vältida?

4 h

Veebis

13.09.2023 MTÜ juhatuse liikme õigused, kohustused ja vastutus

4 h

Veebis

27.09.2023 MTÜ juhatuse töökorraldus

4 h

Veebis

11.10.2023 MTÜ õigusruum ja selle kaardistamine

4 h

Veebis

25.10.2023 MTÜ põhikirja korrastamine

4 h

Veebis

22.11.2023 MTÜ liikmed

4 h

Veebis

06.12.2023 MTÜ arengukava koostamine

4 h

Veebis

24.01.2024 MTÜ kommunikatsioon ja dokumendihaldus

4 h

Veebis

07.02.2024 Sisukas ja õiguspärane MTÜ üldkoosolek

4 h

Veebis

06.03.2024 MTÜ terviseaudit

4 h

Veebis

20.03.2024 Projekti kavandamine ja taotluse kirjutamine

4 h

Veebis

Kuidas õpib tark MTÜ juhatuse liige?

Kui MTÜ juhi koolituskalender on läbi vaadatud ning vajalikud koolitused leitud, siis on õige aeg mõtiskleda, kuidas need võimalused kõige paremal ja tulemuslikumal viisil ära kasutada. Meil on mõned soovitused, mis aitavad koolitusest teha meeldiva ja mõjusa õpikogemuse: 

Valmistu. Mõtle, kuidas koolituse teema Sind kõnetab ning pane juba registreerimisvormi kirja mõned olulised küsimused, millele loodad koolitusel vastuseid otsida. Tee ära vajalik eeltöö, mida koolituskavas oleme soovitanud – loe läbi oma MTÜ põhikiri ning teemakohased sätted mittetulundusühingute seadusest või mõnest muust viidatud õigusaktist.

Keskendu. Leia veebikoolitusel osalemiseks mugav ja müravaba koht, lülita koolituse ajaks oma telefon välja ning hoidu samaaegsetest muudest tegevustest. Tee koolituse ajal kaasa kõik praktilised harjutused ning panusta teemakohaste MTÜ näidete ja aruteludega koolituse sisu loomisel.

Rakenda. Tee koolituse ajal ja vahetult peale seda märkmeid, kuidas õpitut oma MTÜ-s rakendada ning seejärel vii plaanid ellu. Iga arukam juhatuse liige on meie jaoks väga tore koolituse tulemus, kuid tõeliselt rõõmsad oleme siis, kui tulemuseks on korrastatud organisatsioonid ja õnnelikud inimesed seal sees.