Avatud koolitused

on kõigile praegustele ja tulevastele MTÜ-de juhatuste liikmetele mõeldud õppimisvõimalused. Koolituskalendris on lai valik veebikoolitusi, kus võid rahulikult töökohal või kodus teed rüübates osaleda, kuid aegajalt pakume ka Tallinnas ja teistes suuremates Eesti linnades toimuvaid kontaktkoolitusi, kus on kasulik kolleegidega õpitu üle arutleda.

Oleme koolitused kavandanud nii, et iga juhatuse liige saaks teha oma huvidest ja vajadustest lähtuvad valikud ning koostada oma personaalse koolituskava. Kui tunnete, et tahaks kogu juhatuse tööle anda uue hoo ning ei tea, millistest koolitustest peaks alustama, aitame analüüsida juhatuse koolitusvajadusi ning seada iga juhatuse liikme isiklikud arengu- ja õpieesmärgid.

Juhatuse Kompetentsikeskus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Meie kindel soov on soodustada MTÜ juhtimise kujunemist väärtuslikuks karjäärivalikuks ning pakkuda tuge selleks eriliseks tööks vajalike teadmiste ja oskuste kujundamisel.

Koolituskalender

31.08.2022 Milline on loll MTÜ juhatuse liige ja kuidas sellist tiitlit vältida?

4 h

Veebis

14.09.2022 MTÜ juhatuse liikme õigused, kohustused ja vastutus

4 h

Veebis

28.09.2022 MTÜ juhatuse töökorraldus

4 h

Veebis

12.10.2022 MTÜ õigusruum ja selle kaardistamine

4 h

Veebis

26.10.2022 MTÜ põhikirja korrastamine

4 h

Veebis

23.11.2022 MTÜ liikmed

4 h

Veebis

14.12.2022 MTÜ arengukava koostamine

4 h

Veebis

25.01.2023 MTÜ kommunikatsioon ja dokumendihaldus

4 h

Veebis

08.02.2023 Sisukas ja õiguspärane MTÜ üldkoosolek

4 h

Veebis

22.02.2023 MTÜ revisjon

4 h

Veebis

08.03.2023 MTÜ tervishoiu ABC

4 h

Veebis

22.03.2023 Projekti kavandamine ja taotluse kirjutamine

4 h

Veebis

05.04.2023 MTÜ juhatuse liikme esindusõigus ja selle piiramine

4 h

Veebis

19.04.2023 MTÜ ja maksud

4 h

Veebis

03.05.2023 Lepingute sõlmimine

4 h

Veebis

Kuidas kõige paremini õppida?

Kui koolituskalender on läbi vaadatud ning vajalikud koolitused leitud, siis on õige aeg mõtiskleda, kuidas need võimalused kõige paremal ja tulemuslikumal viisil ära kasutada. Meil on mõned soovitused, mis aitavad koolitusest teha meeldiva ja mõjusa õpikogemuse: 

Valmistu. Mõtle, kuidas koolituse teema Sind kõnetab ning pane juba registreerimisvormi kirja mõned olulised küsimused, millele loodad koolitusel vastuseid otsida. Tee ära vajalik eeltöö, mida koolituskavas oleme soovitanud – loe läbi oma ühingu põhikiri ning teemakohased sätted mittetulundusühingute seadusest või mõnest muust viidatud õigusaktist.

Keskendu. Leia veebikoolitusel osalemiseks mugav ja müravaba koht, lülita koolituse ajaks oma telefon välja ning hoidu samaaegsetest muudest tegevustest. Tee koolituse ajal kaasa kõik praktilised harjutused ning panusta teemakohaste näidete ja aruteludega koolituse sisu loomisel.

Rakenda. Tee koolituse ajal ja vahetult peale seda märkmeid, kuidas õpitut oma ühingus rakendada ning seejärel vii plaanid ellu. Iga arukam juhatuse liige on meie jaoks väga tore koolituse tulemus, kuid tõeliselt rõõmsad oleme siis, kui tulemuseks on korrastatud organisatsioonid ja õnnelikud inimesed seal sees.