Avatud koolitused

on kõigile praegustele ja tulevastele MTÜ-de juhatuste liikmetele mõeldud õppimisvõimalused. Koolituskalendris on lai valik veebikoolitusi, kus võid rahulikult töökohal või kodus teed rüübates osaleda, kuid aegajalt pakume ka Tallinnas ja teistes suuremates Eesti linnades toimuvaid kontaktkoolitusi, kus saad kolleegidega õpitu üle arutleda.

Oleme koolitused kavandanud nii, et iga juhatuse liige saaks teha oma huvidest ja vajadustest lähtuvad valikud ning koostada oma personaalse koolituskava. Kui tunnete, et tahaks kogu juhatuse tööle anda uue hoo ning ei tea, millistest koolitustest peaks alustama, aitame analüüsida juhatuse koolitusvajadusi ning seada iga juhatuse liikme isiklikud arengu- ja õpieesmärgid.

Koolitused on mõeldud eelkõige juhatuse liikmetele, kes soovivad uurida eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikme õiguste, kohustuste ja vastutuse põhialuseid ning nende rakendamist organisatsiooni igapäevases töös. Loomulikult on koolitused väga sobivad ka MTÜ liikmetele, kes juhatuse liikmeid ametisse määravad ja nende üle järelevalvet teostavad. Ja kindlasti ootame koolitustele kõiki, kes alles plaanivad mõne mittetulundusühingu asutamist.

Koolituskalender

27.10.2021 Milline on loll MTÜ juhatuse liige ja kuidas sellist tiitlit vältida?

4 h

Veebis

03.11.2021 Sisukas ja õiguspärane MTÜ üldkoosolek

4 h

Veebis

10.11.2021 Projekti kavandamine ja taotluse kirjutamine

4 h

Veebis

17.11.2021 MTÜ ja maksud

4 h

Veebis

24.11.2021 Lepingute sõlmimine

4 h

Veebis

01.12.2021 MTÜ juhatuse liikme esindusõigus ja selle piiramine

4 h

Veebis

08.12.2021 MTÜ revisjon

4 h

Veebis

15.12.2021 MTÜ tervishoiu ABC

4 h

Veebis

19.01.2022 MTÜ juhatuse liikme õigused, kohustused ja vastutus

4 h

Veebis

26.01.2022 MTÜ juhatuse töökorraldus

4 h

Veebis

02.02.2022 MTÜ õigusruum ja selle kaardistamine

4 h

Veebis

09.02.2022 MTÜ põhikirja korrastamine

4 h

Veebis

16.02.2022 MTÜ liikmed

4 h

Veebis

02.03.2022 MTÜ arengukava koostamine

4 h

Veebis

09.03.2022 MTÜ kommunikatsioon ja dokumendihaldus

4 h

Veebis

Kuidas kõige paremini õppida?

Kui koolituskalender on läbi vaadatud ning vajalikud koolitused leitud, siis on õige aeg mõtiskleda, kuidas need võimalused kõige paremal ja tulemuslikumal viisil ära kasutada. Meil on mõned soovitused, mis aitavad koolitusest teha meeldiva ja mõjusa õpikogemuse: 

Valmistu. Mõtle, kuidas koolituse teema Sind kõnetab ning pane juba registreerimisvormi kirja mõned olulised küsimused, millele loodad koolitusel vastuseid otsida. Tee ära vajalik eeltöö, mida koolituskavas oleme soovitanud – loe läbi oma ühingu põhikiri ning teemakohased sätted mittetulundusühingute seadusest või mõnest muust viidatud õigusaktist.

Keskendu. Leia veebikoolitusel osalemiseks mugav ja müravaba koht, lülita koolituse ajaks oma telefon välja ning hoidu samaaegsetest muudest tegevustest. Tee koolituse ajal kaasa kõik praktilised harjutused ning panusta teemakohaste näidete ja aruteludega koolituse sisu loomisel.

Rakenda. Tee koolituse ajal ja vahetult peale seda märkmeid, kuidas õpitut oma ühingus rakendada ning seejärel vii plaanid ellu. Iga arukam juhatuse liige on meie jaoks väga tore koolituse tulemus, kuid tõeliselt rõõmsad oleme siis, kui tulemuseks on korrastatud organisatsioonid ja õnnelikud inimesed seal sees.