fbpx

20.11.2024 MTÜ liikmed

20.11.2024 MTÜ liikmed

MTÜ ja liikmete suhteid on väga huvitav uurida. Mittetulundusühingute seadus ütleb, et tegu on ühingu kõige tähtsamate tegelastega ning liikmete koostööhuvi- ja vajadus on kogu MTÜ toimimise aluseks. Ja paljude ühingute puhul ongi vahva vaadata, kuidas liikmed oskavad oma ootusi selgelt väljendada ning mõistavad, et ühist huvi pakkuvate tulemuste saavutamiseks tuleb teha ühiseid jõupingutusi.

Aga mõnes ühingus on liikmeskonnast saanud aja jooksul apaatne, tarbijamentaliteediga seltskond, kes võtab heal juhul vaevaks rahulikult oodata, et juhatus neid teenindaks, kuid ise ei tahaks kuidagi ühingu tegevustes panustada. Kehvemal juhul avaldavad nad rahulolematust, et juhatus nende vajaduste rahuldamiseks piisavalt pole pingutanud.

Ja mõnikord on asi nii kummaline, et liikmetest on saanud tülikad segajad, kes lihtsalt häirivad juhatust nende asjaajamistes ning sellise ühingu juhatuse liikmed on väga üllatunud, kui liikmed otsustavad oma õigusi ühel hetkel teostama hakata.

Ja see pole veel kõik… Mõnes ühingus pole isegi selgust majas, et kes siis meie ühingu liikmed täpselt on, ning millal ja kuidas neist ühingu liikmed said. Mõnes ühingus jällegi on liikmeskonna hulka vastu võetud selliseid kandidaate, kes kuidagi ei saa MTÜ liikmeks olla – näiteks seltsingud või õppeasutused, mille pidajaks on riik või kohalik omavalitsus.

Just niisuguseid probleeme, nende põhjuseid ja võimalikke tagajärgi uurimegi sellel koolitusel. Kui soovid teada, kes ja kuidas võib saada ühingu liikmeks ning kuidas on mõistlik korraldada töö liikmetega, oled väga teretulnud.

Aeg: 22.11.2023

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: praegused ja tulevased MTÜ juhatuse liikmed, ühingu liikmed jt

Koolituse tulemusena:

  • tead, kes on füüsilised ja juriidilised isikud

  • tead, milline on liikmete staatus MTÜ-s

  • oskad kavandada liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise protsessi

  • oskad analüüsida liikmete õigusi, kohustusi ja vastutust

Metoodika

Koolitus sisaldab õigusnormide analüüse, näiteid nende rakendamisest ning harjutusi oma organisatsioonile sobivate lähenemisviiside valikuks. Otsi enne koolituse algust välja ühingu põhikiri ja liikmeks astumise avaldus. Lugeda tasuks ka mittetulundusühingute seadust.

Koolitus toimub Zoom webinari keskkonnas ning osalejatel on võimalus esitada koolitajale kirjalikke küsimusi ja kommentaare. Koolitus salvestatakse ning on registreeritud osalejale järelvaadatav 72 h.

Ajakava ja teemad

Kellaaeg
9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
  • liikmete koht ühingus
  • MTÜS ja põhikiri liikmete õiguste, kohustuste ja vastutuse reguleerijana
  • füüsilised ja juriidilised isikud
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15
  • liikmeks vastuvõtmise avaldus ja otsustamine
  • liikmete õigused ja kohustused
  • liikmete vastutus ja võimalikud sanktsioonid

Koolitaja

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedi-juhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhatuse liikmete jõustamisel.

Koolituse hind

Koolituse hind on 69 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

Õppijad räägivad:

Lootsin saada põhjalikumat selgitust liikmestaatuse kohta ja sain palju vajalikku infot. Normaalsel tegutsemisel peaksid liikmed aktiivselt osalema ühingu tegevuses, toetama ja kaasa mõtlema.

Kaidi on väga hea koolitaja, oskus panna ennast kuulama, lihtsad selgitused – kõik väga super! Loodan ka edaspidi mingitel koolitustel osaleda.

Anu Raud, MTÜ Paju Pansionaadid

Ootused täitusid igati, sain vastused oma küsimustele ja oskame nüüd teatud vigu vältida. Minu jaoks isiklikult olid väga tähtsad üldkoosolekuga seotud seaduspunktid. Ka koolitaja märkused seltsi liikmete registreerimise kohta olid väga asjalikud.

See koolitus on vajalik KÕIGILE juhatuste liikmetele. Ideaalis olekski kõige õigem, et terve juhatus osaleb ja seejärel asub oma asju (ümber)korraldama. Õppida on võimalik ka teiste seltside tõstatatud küsimustest.

Väga sümpaatne ja asjatundlik koolitaja. Vastused igale küsimusele ja koolituse käigus tunned, et oled kogu aeg kaasatud dialoogi.

Kalle Lina, Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

KKK

Kas MTÜ liikmeks astumise avaldus peab olema kindlasti tehtud kirjalikult?

Mittetulundusühingute seaduses ei ole sätestatud selle tahteavalduse tegemise puhul mingit kindlat vorminõuet, kuid selguse huvides on igati mõistlik see avaldus kirjalikult teha.

Kas me peale koolitust tunnistused saame?

Kahjuks mitte :) Kuna koolitusel ei toimu osalejate teadmiste kontrolli ja me ei tea, kas õppekavas märgitud õpiväljundid on saavutatud, siis tunnistusi ei jagata. Küll aga saame koolituse täismahus läbinud õppijatele väljastada tõendi. Selleks tuleb edastada oma tõendisoov aadressile mty@juhatus.ee ning teates kindlasti ära märkida, mis kuupäeval ja millisel koolitusel osalesite.

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse

Title

Go to Top