Tellimuskoolitus on arukas valik, kui:

  • Vajad oma inimeste vajadusi ja eripära arvestavat koolitust ning soovid saavutada märgatavaid muutusi oma organisatsiooni tegevustes ja tulemustes.
  • Soovid oma meeskonna koolitusel lahendada delikaatse iseloomuga probleeme, mida ei ole mõistlik avatud koolitusel koos teiste osalejatega käsitleda.
  • Oled otsustanud korraldada koolituse oma piirkonna või valdkonna MTÜ-dele , et üheskoos targemalt tegutseda.

Tellimuskoolitusena võid saada mistahes avatud koolituste loetelus oleva koolituse, kui leiad, et see vastab teie vajadustele ja sobib sellisena. Vajadusel kohandame koolituse just Sinu organisatsioonile sobivaks.

Kui aga eelistad hästiistuvaid rätsepaülikondi ja a´la carte hõrgutisi, disainime just Sinu organisatsioonile sobiva teenuse, mis sisaldab põhjalikku koolitusvajaduste analüüsi, koolitamist ja ka tulemuste hindamist.

Tellimuskoolitusi teeme just siis kui tellijal tarvis ning just seal kus vaja – maal, merel või õhus.

NB! Kas vajad enne koolituse tellimist tuge eesmärgi seadmisel ja teemade valikul?

Aitame kaardistada juhatuse koolitusvajadused, et tellimuskoolitused saaks just sellised, mis vastavad teie MTÜ vajadustele ja mida õppijatel ka tegelikult on tarvis oma ülesannete täitmiseks. Kirjalik küsitlus käsitleb nii organisatsiooni hetkeseisu ja arenguvajadusi iseloomustavaid näitajaid kui ka MTÜ juhatuse liikme isiklikke õppimisvajadusi. Raporti alusel saate ülevaate nii ühingu korrastamise võtmeteemadest kui ka kõige kiiremat sekkumist vajavatest koolitusvajadustest. Soovi korral saate lisaks kirjalikule raportile ka 30-minutilise nõustamise Zoomis, kus analüüsime vastuseid ja aitame koostada koolituskava.

Küsitluse hind on 100 €. 

Anna lahkesti teada, kui soovid oma ühingu juhtide koolitusvajaduse kaardistamise ette võtta.

Kliendid räägivad

Sihtasutus Tartu Ärinõuandla on Juhatuse Kompetentsikeskuse ja Kaidi Holmiga teinud koostööd pea 10 aastat. Ühiste ettevõtmistena on korraldatud koolitusi nii alles MTÜ loomist kaaluvatele inimestele (MTÜ baaskoolitused) kui ka juba kogenud MTÜ juhtidele. Kaidi Holmi koolitused MTÜ juhtimise ja juriidika vallast on osalejate poolt alati kõrgelt hinnatud – koolitused on hästi ette valmistatud ja lähtuvad osalejate ootustest ja vajadustest, samuti on näited väga praktilised ja elulised ning koolitusel osalemise järgselt tuntakse end MTÜ juhina palju kindlamalt.
Kadri Pau, MTÜ konsultant, Sihtasutus Tartu Ärinõuandla

Oleme Juhatuse Kompetentsikeskuse ja Kaidi Holmiga koostööd teinud juba mitu aastat ning tema poolt läbiviidud kutse andjate kutse- ja hindamiskomisjonide liikmete koolitustega alati äärmiselt rahule jäänud. Koolituste kõrget kvaliteeti näitab ka koolitusel osalenute tagasiside, kus keskmine hinne koolitaja valikule on harva madalam kui 10/10 ning koolitajat ja koolitust on iseloomustatud järgnevalt:

  • koolitaja oli väga hea esineja, kompetentne, professionaalne, meisterlik, väga meeldiv ja inspireeriv;
  • koolitus oli eriliselt toetav ja teadmisi avardav.
Siret Puust, tugitegevuste juht, SA Kutsekoda

Küsi pakkumust

Kirjelda palun, kellele ja millist koolitust soovid tellida ning kus ja millal see võiks toimuda. Täpsusta ka seda, kas soovid tellida üksnes koolitamise või ka korralduse (koolitusruum, toitlustus ja vajadusel osalejate majutus).

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.