Võta meiega ühendust

  • MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus 

  • +372 516 9309
  • Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn
  • Registrikood: 80371325

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Liitu infokirjaga

Infokirjades jagame uudiseid, edastame teateid uutest teenustest, anname infot muudatustest ühinguõiguses ning kommenteerime ühingute juhtimispraktika seisukohast olulisi aspekte õigusnormide rakendamisel.

Infokirjaga liitunul on sellest igal hetkel võimalus loobuda, edastades vastava teate infokirja lõpus oleva lingi kaudu.