Võta meiega ühendust

  • MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus 

  • +372 516 9309
  • Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn
  • Registrikood: 80371325

Liitu infokirjaga

Infokirjades jagame uudiseid, edastame teateid uutest teenustest, anname infot muudatustest ühinguõiguses ning kommenteerime ühingute juhtimispraktika seisukohast olulisi aspekte õigusnormide rakendamisel.

Infokirjaga liitudes nõustud selle e-posti aadressi lisamisega Juhatuse Kompetentsikeskuse meililisti ning meie privaatsustingimustega.

Infokirjaga liitunul on sellest igal hetkel võimalus loobuda, edastades vastava teate infokirja lõpus oleva lingi kaudu.