Tere, hea MTÜ juhatuse liige!

Kas Sinust on juba saanud või õige pea saamas mõne MTÜ juhatuse liige? Kui tunned, et vajad selles rollis asjatundlikuks ja õiguspäraseks tegutsemiseks nõu ja tuge, siis oled saabunud õigesse kohta.

MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus on nii praeguste kui ka tulevaste juhatuse liikmete abiline, infoallikas ja kohtumispaik. Siit saab asjakohast teavet ja julgustust nii algaja kui ka kogenud juhatuse liige.

Oma õigusi, kohustusi ja vastutust on teretulnud uurima kõik mittetulundusühingute juhid. Pakume nii laiale ringile huvilistele avatud koolitusi kui ka ühingu vajadustest lähtuvalt disainitud tellimuskoolitusi, samuti õigusabi ning juhtimisalast nõustamist ja tugiteenuseid.

Teenuste kavandamisel lähtume juriidilise isiku ja selle juhatuse liikmete tegevust reguleerivatest õigusnormidest ning aitame need sisustada just Sinu organisatsiooni jaoks otstarbekate juhtimispraktikatega. Kavandame oma MTÜ teenuseid hoolikalt ja teadmuspõhiselt ning aitame teha seda ka Sinu ühingus. Enne lahenduste valikut disainime sobiva uuringu sihtgrupi vajaduste kaardistamiseks ja peale tegevuste lõppu analüüsime saavutatud tulemusi ja rahulolu. Meie koostööpartner QuestionPro pakub suurepäraseid võimalusi andmete kogumiseks ja analüüsimiseks.

Ja üks asi veel… meie esimesed tegevusaastad on näidanud, et päris paljude MTÜ-de juhatuse liikmed vajaksid hädasti võimalust koolitusel osaleda ja õppida, kuid ühingu põhitegevustest ei jää sugugi ressursse üle juhatuse arendamiseks. Kui soovid neile appi tulla ning osaleda Eesti MTÜ-de aruka ja õiguspärase juhtimiskultuuri kujundamisel, oled teretulnud panustama Targa MTÜ juhi koolitusfondi.

Töiste kohtumisteni!

Lugupidamisega,

Kaidi Holm

MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus

MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus Kaidi Holm