Tere, hea MTÜ juhatuse liige!

Kui Sinust on juba saanud või õige pea saamas mõne MTÜ juhatuse liige ning tunned, et vajad selles rollis asjatundlikuks ja õiguspäraseks tegutsemiseks nõu ja tuge, siis oled saabunud õigesse kohta.

Juhatuse Kompetentsikeskus on nii praeguste kui ka tulevaste juhatuse liikmete abiline, infoallikas ja kohtumispaik. Siit saab asjakohast teavet ja julgustust nii algaja kui ka kogenud juhtorgani liige.

Oma õigusi, kohustusi ja vastutust on teretulnud uurima kõik kasumitaotluseta ühingute juhid. Pakume nii laiale ringile huvilistele avatud koolitusi kui ka ühingu vajadustest lähtuvalt disainitud tellimuskoolitusi, samuti õigusabi ning juhtimisalast nõustamist ja tugiteenuseid.

Teenuste kavandamisel lähtume juriidilise isiku ja selle juhatuse liikmete tegevust reguleerivatest õigusnormidest ning aitame need sisustada just Sinu organisatsiooni jaoks otstarbekate juhtimispraktikatega. Meie koostööpartneri QuestionPro poolt pakutavad lahendused võimaldavad disainida sobiva uuringu nii sihtgrupi vajaduste kaardistamiseks kui ka saavutatud tulemuste ja rahulolu analüüsimiseks.

Ja üks asi veel… meie esimene tegevusaasta on näidanud, et päris paljude MTÜ-de juhatuse liikmed vajaksid hädasti võimalust koolitusel osaleda ja õppida, kuid ühingu põhitegevustest ei jää sugugi ressursse üle juhatuse arendamiseks. Kui soovid neile appi tulla ning osaleda Eesti MTÜ-de aruka ja õiguspärase juhtimiskultuuri kujundamisel, oled teretulnud panustama Targa MTÜ juhi koolitusfondi.

Töiste kohtumisteni!

Lugupidamisega,

Kaidi Holm

1