Nõustamine Zoomis

Nõustamisele oled alati teretulnud, kui soovid vestelda MTÜ tulevikuplaanidest, saada neutraalset kõrvaltvaataja pilku oma praegusele tegevusele või nõu ja abi juba tekkinud probleemide lahendamisel. Nõustamisele võid tulla üksi, kuid mõnikord on uute ideede elluviimisel või asjade lahendamisel abiks grupinõustamine kogu juhatusele.

Oleme Sinu ühingu asjadega tegeledes lahendusekesksed ja konfidentsiaalsed. Ära karda ja ära häbene – meid ei ehmata klientide lood ega neis sisalduvad emotsionaalsed, eetilised ja juriidilised umbsõlmed. Tõenäoliselt oleme sarnaseid probleeme varemgi kohanud ja saame Sinulegi abiks olla.

Kaidi Holmi jutule tasub pöörduda kõigis ühinguõiguse, juhtimise kvaliteedi ja strateegilise planeerimise küsimustes ning tema kalendrist saad omale sobiva aja välja valida siitsamast.

Kui vajad abi mõne muu mure lahendamisel, kirjuta julgesti info@juhatus.ee ja aitame leida õige eksperdi.

Tugiteenused

Iga juhatuse liige ei pea olema tippspetsialist kõigis juhtimisvaldkondades. Mõnikord on kasulik kutsuda kohale asjatundja väljastpoolt, kes aitab värske pilguga ühingu asjad üle vaadata ning oskab nende korrastamiseks pakkuda häid lahendusi ja tutvustada järeleproovitud praktikaid. Juhatuse Kompetentsikeskus ulatab rõõmuga oma abikäe ja jagab aastatega kogunenud teadmust.

 • Kavandame ühinguid ja koostame äriplaane
 • Toetame tuleviku strateegilisel kavandamisel
 • Oleme abiks sise- ja välishindamise ettevalmistamisel ning läbiviimisel
 • Aitame koostada arengu- ja tegevuskavasid
 • Aitame ühinguid luua ja lõpetada
 • Pakume lühiajalist juhtimisteenust
 • Viime läbi juhtimisauditi või revisjoni
 • Valmistame ette ja viime läbi üldkoosolekuid
 • Koostame või analüüsime ühingute põhikirju
 • Valmistame ette või korrastame lepinguid
 • Analüüsime dokumendihaldussüsteemi ja arhiivi
 • Aitame korda teha sisedokumendid

Kliendid räägivad

Juhatuse Kompetentsikeskus ja Eesti Keskkonnahariduse Ühing tegid koostööd projekti “Heatasemelist keskkonnaharidust tagava ja arengut toetava kvaliteedisüsteemi algatamine” (2019-2020) elluviimisel. Projekti sisuks oli Eestis uudse, keskkonnaharidust toetava kvaliteedisüsteemi loomine. Kaidi Holmi juhtimisel valmis keskkonnahariduslike õppeprogrammide kvaliteedi hindamise juhend, inspireerivatest koolitustest ja aruteludest said osa keskkonnahariduse eksperdid üle Eesti.
Anne Kivinukk, projektijuht, Eesti Keskkonnahariduse Ühing

Küsi pakkumust

Kirjelda palun, millist tugiteenust soovid tellida. Täpsusta ka seda, millise(d) probleemi(d) peaks selle teenuse osutamine Sinu organisatsioonis lahendama.

 • Lohista failid siia või
  Maksimaalne faili suurus: 20 MB, Max. files: 10.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.