fbpx

19.02.2025 MTÜ revisjon

19.02.2025 MTÜ revisjon

Ohh, kui Sa teaks, kui palju seda koolitust on küsitud ja kui kaua oodatud… Ja küsimusi on olnud erinevaid. Küll on revisjonikomisjoni liikmed kurtnud, et neile “sokutati selline austav ülesanne”, kuid mitte kusagil pole kirjas, kuidas peaks revisjoni läbi viima ja mida kontrollima (peale selle, et majandusaasta aruandes oleks igal pool vasakul ja paremal veerus enamvähem ühesugused numbrid). Veel on kuulda olnud kommentaare, et “meil on juba teravamad pliiatsid kõik juhatuses ja mismoodi nüüd mina pean hakkama neid kontrollima?”. Või siis see, et “ma olen olnud pikki aastaid revident ja see on väga lihtne ülesanne, kuna juhatus teeb revisjoniakti valmis ja mul pole muud muret, kui ainult allkiri anda”.

Kõik need lood teevad murelikuks nii revisjonikomisjoni liikmeid endid kui ka ühingu liikmeid, kelle esindajatena peaks revidendid tegutsema ja kellele asjakohase ülevaate juhatuse ja teiste juhtimisorganite tegevusest koostama. Aga sageli on revidentide kasinate teadmiste pärast kurvad ka juhatuse liikmed, sest nemad ootavad revisjonikomisjonilt ausat tagasisidet oma tegevusele. Ja mitte üksnes nimekirju kehvasti tehtud töödest, vaid sisukaid ettepanekuid, kuidas ühingu juhtimist korrastada, et ühing oleks mõjusam, tõhusam, läbipaistvam ja et MTÜ põhikapital e. vastastikune lugupidamine suureneks nii ühingu sees- kui väljaspool olijatel.

Kui Sulle tundub, et tahaksid oma MTÜ revidendina senisest asjatundlikumalt panustada, siis see koolitus on just see õige. Aga ka juhatuse liikmetel poleks paha tulla kuulama, mida revidendid järgmisel korral uurima asuvad ja mis on need asjad, mis tasub aegsasti korda teha…

Aeg: 19.02.2025

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: MTÜ revisjonikomisjoni liikmed ja uudishimulikud juhatuse liikmed (kes tahavad teada, mille vastu revidendid tulevikus revisjoni käigus huvi tunnevad)

Koolituse tulemusena:

  • tead, milline on revisjonikomisjoni pädevus ja tegevuse õiguslik alus

  • oskad leida olulise juhtimisinfo ja seda analüüsida

  • oskad anda liikmetele asjakohase ülevaate ning juhatusele konstruktiivselt tagasisidet ja soovitusi juhtimise korrastamiseks

Metoodika

Koolitus sisaldab õigusnormide analüüse, näiteid nende rakendamisest ning harjutusi oma organisatsioonile sobivate lähenemisviiside valikuks. Enne koolituse algust tasuks välja otsida ja üle vaadata mittetulundusühingute seadus, oma MTÜ põhikiri ja viimase revisjoni lõppdokument (akt, protokoll vms).

Koolitus toimub Zoom webinari keskkonnas ning osalejatel on võimalus esitada koolitajale kirjalikke küsimusi ja kommentaare. Koolitus salvestatakse ning on registreeritud osalejale järelvaadatav 72 h.

Ajakava ja teemad

Kellaaeg
9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
  • revisjoni õiguslik alus ja ulatus
  • revisjoni korraldus
  • tegevuse ja tehingute seaduslikkus ja otstarbekus
11:30 – 11:45 paus
11:45 – 13:15
  • arvestusalane revisjon
  • kontrollplaani koostamine
  • tõendusmaterjali kogumine, hindamine ja säilitamine
  • revisjoni kokkuvõtte koostamine

Koolitajad

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhtorganite liikmete jõustamisel.

.

.

Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, tal on vandeaudiitori kutse ja ta on Audiitorkogu liige. Maire on töötanud pearaamatupidaja ja audiitorina ning tema raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alaseid artikleid on avaldatud mitmetes raamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes.

Maire Otsus_Carpenter

Koolituse hind

Koolituse hind on 69 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

Õppijad räägivad

Klient räägib…

Klient räägib 2 …

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse

Title

Go to Top