23.03.2022 Sisukas ja õiguspärane MTÜ üldkoosolek

Sellel koolitusel tegeleme kolme põhiteemaga. Esimesena võtame jutuks selle, et MTÜ üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan ja tema pädevus on kirjeldatud mitetulundusühingute seaduses. Kuid seda pädevust on võimalus ühingusiseselt laiendada ja põhikirjaga anda üldkoosolekule otsustamiseks ka muid olulisi asju. Koolitusel uurimegi alustuseks, mis on seaduses kirjas, tutvume ühingute praktikaga üldkoosoleku pädevuse laiendamisel ja analüüsime, kuidas see võiks olla ühingule kasuks või hoopiski tegevust takistada.

Teisena mõtiskleme üheskoos, kas üldkoosolek on ikka ühingu aasta tähtsündmus, kus toimuvad arutelud liikmete koostööhuvidest, ühingu tegevustest ja tulemustest või on see tüütu formaalsus, kuhu keegi ei pea vajalikuks kohale tulla. Koolitusel uurime näiteid meilt ja mujalt, kuidas on võimalik juhatusel hoolitseda selle eest, et üldkoosolek oleks sisukas ja oodatud koosviibimine.

Ja siis see kolmas ning sageli alles juba tekkinud tülide ja pahanduste käigus korrastamisele jõudev teema. Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine seaduses ja põhikirjas sätestatud viisil on juhatuse ülesanne ja sisaldab toiminguid, mille täitmatajätmine võib kaasa tuua üldkoosoleku otsuste kehtetuse või tühisuse. Koolitusel vaatame põhjalikult läbi kõik detailid, mis õiguspärase koosoleku juurde kuuluvad, alates ettevalmistamisest kuni protokolli koostamiseni. Uurime ka 24.05.2020 jõustunud sätteid e-kanalite kaudu üldkoosolekul osalemisest.

Kui Sulle tundub, et ka teie MTÜ-s on neil teemadel vaja arutleda ja seniseid käitusmismustreid korrastada, oled väga teretulnud koolitusele.

Aeg: 23.03.2022

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: kõik praegused ja tulevased MTÜ juhatuse liikmed

Koolituse tulemusena:

 • oskad analüüsida üldkoosoleku pädevust ja argumente selle laiendamiseks

 • tunned häid metoodilisi lahendusi sisuka koosoleku ettevalmistamiseks

 • tead juriidilisi nõudeid üldkoosoleku ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks

Metoodika

Traditsiooniline loenguformaat vaheldub harjutustega. Koolituse ajal on võimalus esitada kirjalikke küsimusi ja kommentaare.

Enne koolituse algust tasuks üle vaadata mittetulundusühingute seadus ning välja otsida oma MTÜ põhikiri, viimase üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja protokoll.

Ajakava ja teemad

Kellaaeg
9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
 • üldkoosoleku pädevus
 • üldkoosoleku pädevuse laiendamine ja selle õiguslikud tagajärjed
 • sisuka ja huvitava üldkoosoleku kavandamine
11:30 – 11:45 paus
11:45 – 13:15
 • üldkoosoleku kokkukutsumine
 • üldkoosoleku läbiviimine
 • protokollimine
 • kehtetu või tühine otsus
 • näited kohtupraktikast

Koolitaja

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhtorganite liikmete jõustamisel.

Koolituse hind

Koolituse hind on 59 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

.

Õppijad räägivad

Klient räägib…

Klient räägib 2 …

KKK

Kas koolitusel tuleb juttu ka e-koosolekutega seotud uuendustest?

Kindlasti tuleb! Ja räägime ka sellest, kas ja kuidas tasuks põhikirja täiendada seoses 24.05.2020 jõustunud muudatustega.

Kas me peale koolitust tunnistused saame?

Kahjuks mitte :)

Kuna koolitusel ei toimu osalejate teadmiste kontrolli ja me ei tea, kas õppekavas märgitud õpiväljundid on saavutatud, siis tunnistusi ei jagata.
Küll aga saame koolituse täismahus läbinud õppijatele väljastada tõendi. Selleks tuleb edastada oma tõendisoov aadressile mty@juhatus.ee koos infoga, mis kuupäeval ja millisel koolitusel osalesite.

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse
Go to Top