09.02.2022 MTÜ põhikirja korrastamine

Kas tead, et põhikiri on MTÜ kõige tähtsam dokument? Põhikirjaga panevad liikmed paika oma ühingu kõige olulisemad kokkulepped selle kohta, mis on liikmete koostöö eesmärgiks ja kuidas neid eesmärke saavutama hakatakse. Kuid põhikirjas võivad olla ka mistahes muud kokkulepped, mida ühingu tegevuses peetakse vajalikuks. Põhikirjas sätestatud kokkulepped on õiguskindlad, kuna seadusandja kohustab neid järgima nii ühingu liikmeid  kui ka juhatust. Samas toob see õiguskindlus kaasa ka nende kokkulepete jäikuse, kuna põhikirja muutmine on üldkoosoleku ainupädevuses. Koolitusel uurimegi, mida ja kuidas peaks põhikirjas sätestama, et oleks tagatud selgus liikmete ja ühingu vahelistes suhetes ja ühingu töökorralduses.

Aga kas Sa seda tead, et põhikirja peaks aegajalt üle vaatama ja korrastama? Kindlasti siis, kui MTÜS on läbinud järjekordse uuenduskuuri ja värsked seadusemuudatused vajavad täpsustamist ka põhikirjas (näiteks üldkoosoleku läbiviimine e-kanaleid kasutades) või saab mõned seadusest välja jäetud piirangud ka põhikirjast välja jätta (näiteks üldkoosoleku kvooruminõude või volitamisega seonduva). Kuid põhikirja peaks kriitiliselt üle vaatama ka siis, kui ühingu põhikiri ei kajasta enam seda, mida liikmed omavahelistes suhetes ja ühingu tegevuste korraldamisel tegelikes käitumismustrites siduvaks peavad. Ka selline põhikiri, kus ühingus igapäevaselt näpuga järge ei aeta, on kehtiv ja nähtav kõigile huvilistele, kes soovivad teie ühingu asjadega tutvuda. Väga sageli eeldavad MTÜ juhid, et väljaspool liikmeskonda on suur hulk toetajaid, kes tahaksid oma raha ja aega MTÜ-ga jagada, kuid ei arvestata, et kõiki potentsiaalseid partnereid huvitab enne koostöökäe ulatamist, millega teie ühing tegeleb ja kuidas. Ja selleks tutvuvadki nad muuhulgas ka teie põhikirjaga. Seega tasuks hoolitseda selle eest, et MTÜ põhikiri kajastaks selgelt ja arusaadavalt ühingus toimuvat. Koolitusel vaatame läbi põhikirja kõikide oluliste punktide sisu ja analüüsime, kuidas neid selgemini sõnastada.

Kui Sinu MTÜ põhikiri ei ole juba mõnda aega läbinud kriitilist korrastuskuuri või tahad lihtsalt teada, kuidas mittetulundusühingute seaduse 24.05.2020 jõustunud muudatusi võiks põhikirjas täpsustada, oled väga teretulnud koolitusele.

Aeg: 09.02.2022

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: MTÜ juhatuse liikmed ja ühingu liikmed, kes soovivad esitada argumenteeritud ettepanekuid põhikirja muutmiseks

Koolituse tulemusena:

  • oskad kriitiliselt lugeda MTÜ põhikirja

  • oskad analüüsida MTÜS-i nõudeid ja võimalusi põhikirja täiendamiseks

  • tead, millal on aeg põhikiri uuesti üle vaadata

Metoodika

Traditsiooniline loenguformaat vaheldub harjutustega. Koolituse ajal on võimalus esitada kirjalikke küsimusi ja kommentaare.

Enne koolituse algust tasuks välja otsida ja üle vaadata oma MTÜ põhikiri ja mittetulundusühingute seadus.

Ajakava ja teemad

Kellaaeg
9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
  • põhikirja olemus ja juriidiline staatus
  • põhikirja kohustuslik sisu
  • põhikirja stilistika
11:30 – 11:45 paus
11:45 – 13:15
  • praktilised harjutused oma ühingu põhikirja korrastamiseks
  • testlugemised

Koolitaja

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhtorganite liikmete jõustamisel.

Koolituse hind

Koolituse hind on 59 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

.

Õppijad räägivad

Klient räägib…

Klient räägib 2 …

KKK

Mul on alles plaanis hakata ühingut asutama ja põhikirja veel polegi. Kas ilma põhikirjata on samuti mõtekas koolitusele tulla?

Kindlasti soovitame! Väga hea oleks siiski teha valmis esialgne visand oma ühingu põhikirjast ja koolitusel saad seda täiendada, et asutamise hetkeks oleks olemas terviklik ja arusaadav põhikiri, mida kohe muutma pole vaja hakata.

Kas oskate soovitada mingit head põhikirja näidist, mida saaks kasutada oma ühingu põhikirja korrastamiseks?

Kahjuks on asi nii, et kõigile sobivat universaalset näidist ei ole võimalik koostada, kuna kõikide ühingute siseelu on unikaalne. Parim alus põhikirja koostamiseks on MTÜS § 7 toodud loetelu põhikirja kohustuslikest punktidest.

Kas me peale koolitust tunnistused saame?

Kuna koolitusel ei toimu osalejate teadmiste kontrolli ja me ei tea, kas õppekavas märgitud õpiväljundid on saavutatud, siis tunnistusi ei jagata.
Küll aga saame koolituse täismahus läbinud õppijatele väljastada tõendi. Selleks tuleb edastada oma tõendisoov aadressile mty@juhatus.ee koos infoga, mis kuupäeval ja millisel koolitusel osalesite.

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse
Go to Top