15.12.2021 MTÜ tervishoiu ABC

Kui lähed arsti juurde, siis mõõdab ta Sul vererõhku, käsib analüüsid anda ja räägib pärast, kuidas näidud on, ning mida tasuks selle teadmisega peale hakata.

Kui viid auto hooldusesse, uuritakse seal pidureid ja heitgaase, mõõdetakse rehvide mustri sügavust ning vilgutatakse kõiki tulesid, et oleks selgus majas, kas need ikka töötavad, kui ühel hetkel tarvis peaks olema.

Aga mis on need asjad mille vastu peaks huvi tundma, kui juhatuse liikmed soovivad aru saada, millises seisukorras on nende juhitav MTÜ ning millistele ohumärkidele peaks vajalikul hetkel tähelepanu pöörama, et kenast ja priskest organisatsioonist ei kujuneks märkamatult hädine ja äbarik juriidiline isik?

Kui Sulle pakuvad huvi MTÜ sisehindamisel uurimisele kuuluvad valdkonnad ja kasutatavad mõõdikud, oled väga teretulnud just sellele koolitusele.

Aeg: 15.12.2021

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: MTÜ juhatuse liikmed, ühingu liikmed jt

Koolituse tulemusena:

  • tead, millised on olulised hindamisvaldkonnad

  • oskad kavandada ja läbi viia ühingu enesehindamise

  • oskad tõlgendada tulemusi

  • tead, kuidas kavandada vajalikud parendustegevused

Metoodika

Traditsiooniline loenguformaat vaheldub harjutustega. Ole valmis ka aruteluks reaalajas.  Koolituse ajal on võimalus esitada koolitajale kirjalikke küsimusi ja kommentaare.

Tutvume veebipõhiste võimalustega andmete kogumiseks. Meie koostööpartneri QuestionPro poolt pakutavad lahendused võimaldavad disainida sobiva uuringu nii sihtgrupi vajaduste kaardistamiseks kui ka saavutatud tulemuste ja rahulolu analüüsimiseks.

Kui ühingul on juba olemas mõni enesehindamise aruanne, tasuks ka see koolituse ajaks välja otsida.

Ajakava ja teemad

Kellaaeg
9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
  • MTÜ enesehindamise eesmärgid
  • hindamise kavandamine ja hindajate ettevalmistus
  • hindamisvaldkondade kaardistamine ja hindamismudeli disain
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15
  • andmete valiidsus, reliaablus ja representatiivsus
  • hinnangute dokumenteerimine
  • parendustegevuste kavandamine

Koolitaja

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedi-juhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhatuse liikmete jõustamisel.

Koolituse hind

Koolituse hind on 59 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

.

Õppijad räägivad

Kirjeldus…

Kirjeldus…

Kirjeldus…

KKK

Kui sageli peaks MTÜ-s sisehindamist tegema?

Põhjaliku sisehindamise soovitame teha alati, kui vahetub ühingu juhatus. Nii saab ametist lahkuv juhatus tagasiside oma tööle ning uus juhatus saab väga hea ülevaate ühingu hetkeseisust ja arenguvajadustest.

Kas me peale koolitust tunnistused saame?

Kahjuks mitte :) Kuna koolitusel ei toimu osalejate teadmiste kontrolli ja me ei tea, kas õppekavas märgitud õpiväljundid on saavutatud, siis tunnistusi ei jagata. Küll aga saame koolituse täismahus läbinud õppijatele väljastada tõendi. Selleks tuleb edastada oma tõendisoov aadressile mty@juhatus.ee koos infoga, mis kuupäeval ja millisel koolitusel osalesite.

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse
Go to Top