09.03.2022 MTÜ kommunikatsioon ja dokumendihaldus

Kas teie MTÜ huvigruppe küsitledes oleks võimalik neilt saada täpset ja ajakohast infot selle kohta, miks ja millega teie ühing tegeleb? Kas teie MTÜ-s on olemas kõik vajalikud dokumendid ja juhatuse liikmed teavad, kus need on? Kas uued juhatuse liikmed saavad dokumentidega tutvudes lihtsa vaevaga ülevaate ühingust või peavad info saamiseks hakkama suulist pärimust koguma?

Kas ühingu liikmed teavad, millega tegeleb juhatus? Kas revident saab tööd alustades juhatuselt dokumentide loetelu? Kas juhatuse liikmed teavad, millised dokumendid on mõeldud üksnes ühingusiseseks kasutamiseks ja millised võiks edastada avalikkusele tutvumiseks?

Need on ainult mõned küsimused, mida juhatus kommunikatsioonivaldkonna korrastamisel peaks uurima ja hoolitsema selle eest, et lahendused vastaksid ühingu vajadustele.  Kommunikatsioon peab olema funktsionaalne, tõhus ja võimalikult vähekoormav nii ühingu kui ka sihtgruppide jaoks. Info üledoos võib olla sama halb, kui teabe puudumine.

Kui ka Sulle tundub, et ühingu eripära ja eesmärke arvestava kommunikatsiooni kavandamine vääriks lähemat uurimist, siis on see koolitus just õige koht selleks.

Aeg: 09.03.2022

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koht: veebikeskkond Zoom

Sihtgrupp: kõik praegused ja tulevased mittetulundusühingute juhatuse liikmed

Koolituse tulemusena:

  • oskad kavandada eesmärgistatud kommunikatsioonitegevused

  • tead, millised on juhatuse kohustused MTÜ dokumendihalduse korraldamisel

  • oskad analüüsida kommunikatsiooni mõjusust ja tõhusust

Metoodika

Traditsiooniline loenguformaat vaheldub harjutustega ning koolituse ajal on võimalus esitada koolitajale kirjalikke küsimusi ja kommentaare.

Enne koolituse algust tasuks välja otsida ühingu dokumentide loetelu ja seda pisut analüüsida.

Ajakava ja teemad

Kellaaeg
9:45 koguneme Zoomi koolitusruumis
10:00 – 11:30
  • kommunikatsiooni suunad
  • sihtgrupid, sõnumite sisu ja suhtluskanalid
  • isikuandmete kaitse
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15
  • dokumendihalduse õiguslikud alused
  • dokumentide loomine, saamine, edastamine ja säilitamine
  • MTÜ dokumentide näidisloetelu

Koolitaja

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedi-juhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhatuse liikmete jõustamisel.

Koolituse hind

Koolituse hind on 59 € ja koha koolitusgrupis tagab tasutud arve.

.

Õppijad räägivad

Kirjeldus…

Kirjeldus…

Kirjeldus…

KKK

Kas kõigil MTÜ-del peab olema dokumentide loetelu?

Kõigil ei pea, kuid enamuse ühingute jaoks on dokumentide loetelu hädavajalik. Juhatuse ülesanne on hoolitseda, et ühingu huvid oleksid kaitstud ka siis, kui ühel hetkel on tarvis dokumente faktide või tegevuste tõendamiseks. Dokumentide loetelu aitab luua selge ülevaate, millised dokumendid on ühingus loodud või saadud ja kus nad asuvad.

Kas me peale koolitust tunnistused saame?

Kahjuks mitte :)

Kuna koolitusel ei toimu osalejate teadmiste kontrolli ja me ei tea, kas õppekavas märgitud õpiväljundid on saavutatud, siis tunnistusi ei jagata.
Küll aga saame koolituse täismahus läbinud õppijatele väljastada tõendi. Selleks tuleb edastada oma tõendisoov aadressile mty@juhatus.ee koos infoga, mis kuupäeval ja millisel koolitusel osalesite.

Kohtade arv: 20 (20 vaba kohta)
Lisa kalendrisse
Go to Top