Juhatuse Kompetentsikeskus
Avaleht Teenused Kliendid Nädala teema Väärt infoallikad Arenguprogramm
       

Õigusabi

Mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik ning nii organisatsiooni kui ka juhatuse liikmete tegevusele on kehtestatud seadusandja poolt selged kindlad reeglid. Mittetulundusühinguõiguse eripäraks on aga see, et mittetulundusühingute seadus peab sobima väga paljude eripalgeliste ühingute tegevuse reguleerimiseks ning sekkuma ühingu siseasjadesse nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Just MTÜ-de erinevused organsiatsioonina on põhjuseks, et seadusandja jätab suurel määral organisatsiooni tegevuses olulisi küsimusi põhikirjas reguleerimiseks.

Juhatuse Kompetentsikeskus pakub nii alustavale kui ka küpsele organisatsioonile järgnevaid teenuseid:

  • Juriidilised konsultatsioonid
  • Põhikirja ettevalmistamine või ekspertiis
  • Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine
  • Liitumise või jagunemise ettevalmistamine
  • Lepingute ettevalmistamine

Palun pakkumist -->>

   

Teenused

Juhatuse Kompetentsikeskus | Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn, info@juhatus.ee, 51 69 309