Juhatuse Kompetentsikeskus
Avaleht Teenused Kliendid Nädala teema Väärt infoallikad Arenguprogramm
       

Nõustamine

Väga harva õnnestub valida selline juhatus, mille liikmetel on olemas kõik juhtimiseks vajalikud kompetentsid. Enamasti selgub peale juhatuse liikmete oskuste ja teadmiste kaardistamist, et nii mõnegi küsimuse lahendamiseks puudub valmisolek täielikult või oleks tähtsamate otsuste tegemisel tarvis täiendavat ekspertabi.

Mõnikord aga oleme igapäevase juhtimisega nii ametis, et unustame pikas perspektiivis tähtsate asjade arutamise hoopis. Sageli on just väljastpoolt tulnud sõltumatu abiline parim lahendus, et aru saada organisatsiooni ja selle juhtimise hetkeseisust ja parendusvõimalustest.

  • Strateegiline planeerimine
  • Arengukava koostamine
  • Enesehindamise
  • Ettevalmistamine ja läbiviimine
  • Organisatsiooni kavandamine
  • Juhtimisaudit
  • Juhatuse töö kavandamine
  • Finantsjuhtimine

Palun pakkumist -->>

   

Teenused

Juhatuse Kompetentsikeskus | Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn, info@juhatus.ee, 51 69 309