Juhatuse Kompetentsikeskus
Avaleht Teenused Kliendid Nädala teema Väärt infoallikad Arenguprogramm
       

Koolitused

Koolituste kavandamisel on lähtutud kasumitaotluseta organisatsiooni juhatuse liikme pädevus- ja kompetentsusprofiilist ning sellest koolituste loetelust peaks iga juhatuse liige leidma endale vajalikud ja sobivad. Koolitustel on alati hea võimalus loenguosas kuuldut kohe praktiliste harjutuste käigus testida ja kolleegidega arutada.

Koolitusi saab tellida igasse Eestimaa nurka, kus 15 huvilist olemas.

Sageli võivad erinevate inimeste koolitusvajadused olla aga väga erinevad, kuna siin mängivad rolli nii eelnev haridus ja elukogemus kui ka organisatsiooni hetkeseis ja spetsiifilised probleemid. Kõiki koolitusi saab tellida ka “rätsepatööna” ühe organisatsiooni juhtidele ja aktiivile.

  • Arengukava koostamine ja elluviimine
  • Enesehindamine ja selleks sobivad töövahendid
  • Finantsjuhtimine MTÜ-s
  • Hea valitsemine
  • Inimesed ja organisatsioon
  • Kvaliteedijuhtimine MTÜ-s
  • Loova töö meetodid planeerimisel
  • Mittetulundusühinguõigus
  • Projektijuhtimine
  • Strateegiline planeerimine

Palun pakkumist -->>

   

Teenused

Juhatuse Kompetentsikeskus | Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn, info@juhatus.ee, 51 69 309