Juhatuse Kompetentsikeskus
Avaleht Teenused Kliendid Nädala teema Väärt infoallikad Arenguprogramm
 

Kliendid

 
Eesti Diplomaatide Kool
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Külaliikumine Kodukant
Eesti Lastekaitse Liit
Eesti Lihasehaigete Selts
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL)
Eesti Noorteühenduste Liit
Elukestva Õppe Arendamise SA INNOVE
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
European Training Foundation (ETF)
EV Välisministeerium
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Lääne-Viru Arenduskeskus SA
MTÜ Eesti Skautide Ühing
MTÜ Hea Algus
  MTÜ Lõuna-Järvamaa koostöökogu
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda
MTÜ Partnerid
Peipsi Infokeskus MTÜ
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
Rakvere LV
SA Archimedes
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
SA Põlvamaa Arenduskeskus
SA Valgamaa Arenguagentuur
SA Viljandimaa Arenduskeskus
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tallinna Ülikool
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Juhatuse Kompetentsikeskus | Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn, info@juhatus.ee, 51 69 309