Juhatuse Kompetentsikeskus
Avaleht Teenused Kliendid Nädala teema Väärt infoallikad Arenguprogramm
     

Alustava MTÜ baaskoolitused

Aastatel 2012/13 viib Juhatuse Kompetentsikeskus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõstmiseks läbi alustava MTÜ baaskoolitused kõikides Eesti maakondades. Baaskoolitus on mõeldud alustavate ühenduste juhtidele ja asutajatele, samuti tegutsevate mittetulundusühenduste uutele juhatuse liikmetele.

Baaskoolitus koosneb kolmest teemapäevast:

  • Elujõulise MTÜ kavandamine
  • MTÜ tegevuste käivitamine
  • MTÜ majandamine ja rahaasjad

Juhatuse Kompetentsikeskuse poolt pakutava baaskoolituse kandvaks ideeks on terviklik lähenemine ühenduse kavandamisele ja juhtimisele. Esimesel koolituspäeval käsitletav annab ülevaate mittetulundusühenduse olemusest ja ühingu tegevuse õiguslikust reguleerimisest ning aitab osalejatel mõista organisatsiooni kui terviklikku süsteemi, teisel koolituspäeval saavad osalejad vajalikud teadmised ja oskused erinevate tegevuste käigus tekkivate suhete loomiseks, hoidmiseks ja dokumenteerimiseks ning kolmandal koolituspäeval käsitletav annab ülevaate mittetulundusühenduse majandamisest, alates oma tulude-kulude planeerimisest kuni juba toimunud majandustehingute kajastamiseni raamatupidamises ning finantsaruannetes.

Koolitused toimuvad kõigis maakondades ja osalemine eeldab registreerumist oma maakondlikus arenduskeskuses.

Koolituste ajad ja täpsema info leiate siit.


 
Juhatuse Kompetentsikeskus | Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn, info@juhatus.ee, 51 69 309