Juhatuse Kompetentsikeskus
Avaleht Teenused Kliendid Nädala teema Väärt infoallikad Arenguprogramm
     

MTÜ juhtide arenguprogramm

Aastatel 2011/12 viib Juhatuse Kompetentsikeskus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõstmiseks läbi MTÜ juhtide arenguprogrammi koolitused kõikides Eesti maakondades. 6-päevase koolituse eesmärgiks on aidata tegutsevatel mittetulundusühendustel jõuda professionaalse tasemeni, kus igapäevased protsessid on läbimõeldud ning toetavad pikaajaliste eesmärkide saavutamist, meeskond on juhitud ja motiveeritud, organisatsioon kaasab oma liikmeid ning oskab rakendada vabatahtlikke ning finantsressursid on mitmekesised ja mitte liigselt sõltuvad ühest rahastajast.

MTÜ juhtide arenguprogramm on suunatud mittetulundusühenduste juhatuse liikmetele ja tegevjuhtidele, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus.

Koolitus koosneb kolmest 2-päevasest moodulist:

  • MTÜ strateegiline juhtimine
  • Projektijuhtimine
  • MTÜ finantsjuhtimine

Koolitused toimuvad kõigis maakondades ja osalemine eeldab registreerumist oma maakondlikus arenduskeskuses.

Koolituste ajad ja täpsema info leiate siit.

 
Koolitusmaterjalid
MTÜ Strateegiline juhtimine
MTÜ Strateegiline juhtimine
MTÜ Strateegiline juhtimine
 
Juhatuse Kompetentsikeskus | Mustamäe tee 29, 10616 Tallinn, info@juhatus.ee, 51 69 309